Februāris 2024  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”

 

Uz viena viļņa!

    Iestādes misija: efektīva, ar vēlmi sadarboties un pilnveidot savu profesionalitāti, komanda, kas strādā, lai palīdzētu izglītojamajiem kļūt patstāvīgiem un aktīviem, ar spēju pielāgoties mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – ikviens izglītojamais, beidzot pirmsskolu, 

• ir zinātkārs un intelektuāli atvērts; 

• apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības; 

• prot kontrolēt un vadīt savu uzvedību un emocijas; 

• sekmīgi darbojas individuāli un komandā, dara to apkārtējai videi draudzīgi;

• risina sarunas un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un pieņem kopīgus lēmumus. 

Iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, cieņa, drošība un veselība.

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas.

2023./2024.m.g.   izglītības iestādi apmeklēja 231 izglītojamie.

Iestādē strādā: 32 pedagogi
                         22 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

Atbalsta personāls - medmāsa, trīs logopēdi.

Pirmsskolas izglītības programma paredz bērnu vispusīgu sagatavošanu skolai, veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, sociālo prasmju veidošanu, rotaļas un citas bērnam svarīgas lietas.

No 3 gadu vecuma divas reizes nedēļā notiek peldētapmācības nodarbības baseinā (obligāta programmas sastāvdaļa).

Darba laiks  no 7:00 līdz 18:30

·     Visās grupās ir atsevišķas guļamistabas.

·     Izglītības iestādē darbojas ansamblis, angļu valodas, futbola, ritmikas, sporta deju un tautisko deju pulciņi.

·     Bērnudārzs atrodas „zaļājā” rajonā – apkārt privātmājas ar dārziem, zema satiksmes intensitāte.

     
 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009