Februāris 2024  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Informatīvs materiāls par bērna attīstību

 Informatīvs materiāls par bērna attīstību

 

Par norēķiniem ar vecākiem par bērna ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu iestādē

 Cienījamie, vecāki!

Maksa par bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē vecākiem jāveic savlaicīgi par tekošo mēnesi pēc kvīts – paziņojuma saņemšanas līdz 20.datumam, maksājumā norādot iestādes nosaukumu, bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, apmaksājamo summu, mēnesi, par kuru maksā. 

No 2023. gada 1.jūnija bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem ēdināšanas maksa - 3,13 eiro apmērā. Savukārt bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem ēdināšanas maksa - 3,69 eiro .

Lai  saņemtu pašvaldības atlaidi (daudzbērnu ģimenei - 100% atlaide, trūcīgās ģimenes statuss -50% atlaide)  bērnam un vismaz vienam vecākam jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja vecāks dažādu, no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ līdz noteiktam datumam nevar norēķināties par bērna ēdināšanu, viņš raksta vadītājai iesniegumu, kurā vienojas par apmaksas pagarinājuma datumu. 

 

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

6. februārī plkst.9:00 tiks uzsākta bērnu reģistrācija 1. klasē. Lai reģistrācijas dienā ekonomētu laiku, jau no nākamās nedēļas vecāki iepriekš var ievadīt informāciju par bērnu elektroniskā sistēmā. Tad reģistrācijas dienā atliek tikai izvēlēties mācību iestādes prioritārā secībā un fiksēt reģistrāciju!
Pirms veikt izvēli, aicinām vecākus iepazīties ar informāciju potenciālās izglītības iestādes mājaslapā, kā arī sociālo tīklu kontos.
Reģistrs jaunā dizainā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas te: https://registrs.liepaja.edu.lv/
 

 

REĢISTRĒŠANĀS ELIIS

 

Reģistrēšanās ELIIS

1.solis:

Vecāki dodas uz vietni www.eliis.lvun veic reģistrāciju,

nospiežot pogu ievada SAVUS datus, ne bērna datus.

 

2.solis:

Uz vecāka e-pastu pienāks parole.

Pirmo reizi pieslēdzoties lietotājvārds būs vecāka personas kods.

 

3.solis

Pēc pieslēgšanās viena no aktīvajām pogām

kreisajā malā būs "Iesniegt pieteikumu".

Iesniegumu jāaizpilda ar bērna datiem (bērna personas kods jāievada bez svītriņas)

un jāpiespiež zaļā poga -

Nosūtīt.

To saņems grupas pedagogi.

4.solis

Līdzko administrācija vai grupas pedagogi būs pieteikumu apstiprinājuši, vecāki iegūs piekļuvi informācijai par savu bērnu.

 

Ja vecāks ir kāds no iestādes pedagogiem, tad šiem vecākiem ir jāizlaiž pirmie 2 soļi.

Ja vecākam bērnudārzu apmeklē vairāki bērni, tad pieteikumu vecāks aizpilda atsevišķi par katru bērnu (skat. 3.soli).

 

Turpmāk vecāki varēs

# redzēt ikdienas aktivitātes,

#redzēt bērnu apmeklējumu,

#izvirzītos sasniedzamos rezultātus mēnesim,

#plānotos notikumus iestādē,

# bērna attīstības dinamiku,

# rakstīt vēstules pedagogiem, speciālistiem un saņemt ziņojumus,

# iepazīties ar saistošajiem dokumentiem.

ü piedalīties iestādes veiktajās aptaujās utt.

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības

ierobežošanas prasības Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Delfīns”

Covid-19 profilakses vadlīnijas

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610  “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, kā arī Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem izglītības iestādēm Covid-19 izplatības laikā “Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai”,

Liepājas pilsētas krīzes vadības darba grupa ir veikusi izmaiņas Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

Ar dokumenta jauno redakciju iespējams iepazīties ŠEIT

Būtiskākās izmaiņas, kas jāievēro pirmsskolas izglītības iestādēs:

1)    Izglītojamo grupu plūsmas ir stingri jānodala.

2)    Kā mutes un sejas aizsegi lietojami medicīniskās un higiēnas sejas maskas.

3)   Darbinieki lieto sejas masku visas darba dienas laikā. Ņemot vērā šī brīža saslimstības rādītājus un epidemiologu norādījumus, nedrīkst lietot vizierus.

4)  Sejas maskas var nelietot tikai personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu sejas masku lietošanai.

5)    Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona pēdējo divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās bijusi vienā telpā ilgāk par 15 minūtēm. (..) Kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna, kuras ilgumu nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts.

6)    Covid-19 saslimušajam, viņa kontaktpersonai, kura atrodas karantīnā, un ar Covid-19 slima bērna kopējam izsniedz darbnespējas lapu B. Slimības lapu apmaksā VSAA, kad tā ir noslēgta: saslimušajam un kontaktpersonai – par visu periodu, saslimuša bērna kopējam – par 14 dienām (21 dienu, ja bērns ārstējies slimnīcā). Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas pirmās dienas. 

7)   Izglītības iestādē jānodrošina regulāra telpu vēdināšana vai mehāniskā vēdināšana. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

8) Ja  nav mehāniskas vēdināšanas, telpa vēdināma, atverot visus logus un durvis. Vēdināšanas laikā izglītojamie telpā neatrodas, tādēļ būtiski plānot, lai vēdināšanas laikā tiktu saglabāts izglītojamo plūsmu nesaskaršanās princips.

9)    Ja izglītības iestādē pasliktinās epidemioloģiskā situācija, izglītības iestāde maina darba organizāciju, izdodot rīkojumu un informē par to Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un vecākus.

10  Fakultatīvas nodarbības (pulciņi) klātienē nav atļautas.

11) Personas, kas ikdienā nestrādā izglītības iestādē - atļautas tikai 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu studentiem kvalifikācijas iegūšanai (pedagoģiskās prakses), ievērojot drošības prasības.

Bērna atvešanas, nodošanas un savākšanas kārtība COVID-19 infekcijas izplatības laikā

 

1. Bērna atvešana un nodošana skolotājai.

1.1.  Apmierinošos laika apstākļos (lietus nelīst, vējš – mērens u.c.) skolotāja bērnus sagaida grupas laukumā.

1.2.  Pirmsskolas izglītības iestādē bērni drīkst ienākt tikai pa durvīm, kuras iepriekš norādījusi administrācija.

1.3. Lai nodotu bērnu grupas skolotājam, vecāks sazinās ar pedagogu telefoniski.

1.4. Bērns paliek garderobē skolotājas vai skolotāja palīga uzraudzībā, lai ģērbtos.

 

2. Bērna aizvešana no izglītības iestādes.

2.1. Ja bērni atrodas laukā, vecāki viņu savāc un dodas mājās. Grupā  bez iemesla atgriezties nav atļauts (dodoties ārā, visas mājās nesamās lietas bērnam jāņem līdzi).

2.2. Ja bērni atrodas grupā, pienākot pie ārdurvīm, vecāks zvana grupas skolotājam par ierašanos un pie ieejas gaida, kad pedagogs atvedīs bērnu.

2.3. Bērns ar personāla palīdzību saģērbjas, un skolotāja vai skolotāja palīgs  pavada viņu līdz ārdurvīm un nodod vecākam.

 

3. Durvis, kas izmantojamas, lai nonāktu grupā:

3.1. “Pūcīšu”, “Pumpuriņu”, “Bitīšu”, “Sienāzīšu” grupas izmanto grupu individuālās ieejas.

3.2. “Mārīšu”, “Gudrinieku” grupas izmanto centrālo ieeju (oranžās kāpnes).

3.3. “Zīļuka”, “Cālēnu”, “Saulstariņu”, “Rūķīšu” grupas izmanto 2.ieejau (jāiet no centrālās pa kreisi, violetās kāpnes).

3.4. “Zelta zivtiņu”, “Astoņkājīšu” grupas izmanto 3.ieeju (jāiet no centrālās pa labi, zaļās kāpnes).

 

SĀKAM NĀKT BĒRNUDĀRZĀ

 

Bez asarām un šķiršanās sāpēm uz dārziņu.

Ieteikumi vecākiem veiksmīgam adaptācijas periodam

Ko bērnam nozīmē bērnudārza gaitu sākšana

“Uzvedība lv.” vadītāja Līga Bērziņa uzsver, ka bērniem būs šķiršanās sāpes, uzsākot bērnudārzu, tas ir jauns sākums, kas prasa došanos nezināmajā. Bērnudārzs bērnam raisa dažādas fantāzijas un asociācijas, tāpēc vecākiem ir jāpārrunā ar bērnu par to, kas notiek dārziņā, kāds būs dienas ritms, lai nav lielas atšķirības starp bērna iedomāto un reālo.

Nepieciešams trenēt bērnu šķirties. Ir būtiski atvadīties godīgi, ne izslīdēt klusu pa durvīm.

“Jo vairāk izvairīsimies, jo sāpīgāk atspēlēsies,” par atvadīšanos saka Līga Bērziņa.

Psiholoģe Vita Kalniņa uzsver būtisku niansi – bērna vecumu. Ar mazajiem bērniem nevar visu pārrunāt, jo bērnam nav izveidojusies spēja izturēt ilgu laiku bez vecākiem. Lielāki bērni ir gatavāki šķirties no vecākiem, mazāki bērni nav tam gatavi. Svarīgi, lai bērns nonāk vidē, kur var veidot piesaistes attiecības ar vismaz diviem cilvēkiem. Ja par to neparūpējas, bērns daudz slimo, jo ir hroniskā stresā.

Nozīmīgas bērnam ir adaptācijas dienas – dažas dienas, kad vecākiem ļauts būt kopā ar bērniem pirmsskolā. Vecāks iepazīst dienas ritmu, iepazīst skolotāju un skolotāja palīgu, var nodot informāciju par bērnu darbiniekiem, tas palīdz bērnam iejusties.

Bērni ir dažādi pēc temperamenta un dzīves pieredzēm, jāparedz laiks tiem, kuri ir lēnāki. Mammas galvenais uzdevums, ejot kopā ar bērnu grupiņā, ir vidutāja loma, palīdzot veidot uzticības pilnas attiecības ar bērnudārza darbiniekiem.

Bieži vecākiem pašiem bijusi slikta pieredze, tāpēc, vedot savu bērnu uz bērnudārzu, vecāki nejūtas droši, pauž Vita Kalniņa.

Līga Bērziņa piekrīt, uzsverot: “Tā ir liela prasme, atdalīt savas emocijas no bērna emocijām. Palīdzēt emocionāli var tikai tad, ja pats ir emocionāli līdzsvarots.”

Gan lieliem, gan maziem nepieciešams zināt dienas plānu, lai nebūtu bezcerības sajūta situācijā, kad mammas nav blakus.

Kas nosaka to, cik ātri bērns adaptējas bērnudārzā

Svarīgi, cik bērns ir emocionāli gatavs dārziņam, spēj ilgi palikt viens.

Ir laba zīme, ka bērnam ir grūti šķirties no vecākiem, jāsatraucas, ja bērns gatavs palikt viens jebkurā kompānijā, uzsver Līga Bērziņa.

Labi bērnam palīdz rutīna, saprotama dienas struktūra – kā notikumi seko cits citam.

Noteicošs faktors - kāda bērnam bijusi saskare ar citiem bērniem. Pusotrgadnieks var negribēt spēlēties ar citiem bērniem, un tas ir normāli.

Ja bērns atvadoties dārziņā, ieķeras vecākiem kājās un šņukst, tad nevajag taisnoties pasaulei – “mans bērns ir emocionāls, kautrīgs”. Bērns, kaut neprot runāt, saprot neverbālas lietas un tā var formēt savu identitāti un pašapziņu.

Nav normāli gaidīt, ka bērns viegli aizies uz pilnu dienu bērnudārzā un viss tur patiks, tās ir neadekvātas vecāku gaidas, pauž Vita Kalniņa.  “Vecāki pat pārāk pieprasa no bērna, lai ir stiprs un paliek viens.

Padomājiet – pieaugušiem no septiņiem līdz septiņiem būtu jābūt svešā vidē starp svešiem cilvēkiem, pat intīmas lietas kopā jādara.”

Tāpat nevajag pēc bērnudārza prasīt no bērna vēl piedalīšanos pulciņos un citās aktivitātēs, tā vietā mājās vajag ļoti daudz kontakta ar vecākiem.

"Crea Kids" filiāles vadītāja Līva Pūpolberga-Garanča uzsver, ka svarīgi palaist bērnu dārziņā mēnesi vai divus pirms mamma sāk darba gaitas, lai bērnam var iedot kādu brīvdienu no dārziņa nedēļas vidū.

Ja mamma gan ar sirdi, gan ar prātu jūt, ka bērns nav gatavs dārziņam, jāpaliek mājās, ja ir tādas iespējas. Ja redz, ka bērnam ir sociālā trauksme vietās, kur daudz bērnu, tad vērts paskatīties ne tikai no rakstura, bet prasmju viedokļa. Līga Bērziņa vecākiem iesaka bērniem nodrošināt iespēju darboties mazos pulciņos, dodot vidi, kur bērns var atklāt, cik brīnišķīgi ir darboties kopā.

Tomēr skola un bērnudārzs atšķiras no mazām draudzēšanās grupiņām, jo vispār lielu daļu dzīves jāpavada ar cilvēkiem darbā vai skolā, kuri nepatīk, bet ar viņiem ir jāsadarbojas, šīs spējas ir jāattīsta.

Pēc strīdiem dzīve nebeidzas, varam mijiedarboties un mācīties sadarboties.

Kā sekmīgi atvadīties no bērna. Ieteikumi vecākiem:

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/bez-asaram-un-skirsanas-sapem-uz-darzinu-ieteikumi-vecakiem-veiksmigam-adaptacijas-periodam.a370001/?utm_source=inbox&utm_campaign=news&utm_medium=frontpage

BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes sociālais pedagogs Inga Dobele, domājot un  rūpējoties par bērnu drošību vasarā, ir sagatavojusi ieteikumus vecākiem. Ar tiem iepazīties var  :šeit:

MAKSA PAR BĒRNU ĒDINĀŠANU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu 2022.gada 18.augustā  Nr. 308/12 noteikts, ka no 01.09.2022. maksa par ēdināšanu

1)   grupā bērniem  vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem ir 3,13 eiro, ko veido vecāku maksa 2,14 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 0,99 eiro, ar nosacījumu,  ka bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Liepājā;

2)  grupā bērniem vecumā no 3  līdz 6 gadiem ir 3,69 eiro, ko veido vecāku maksa 2,57 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1,12 eiro, ar nosacījumu,  ka bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Liepājā.

 

Vecāki raksti ››

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009