Septembris 2021  
P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

IESTĀDES PADOME

15.decembrī plkst. 17.30 izglītības iestādes padomē iesaistītie vecāki un pedagogi tiek aicināti uz padomes sanāksmi. Darba kārtībā informācija par 2015.gadā paveikto ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un iestādes 2016.gada budžetu. Sanāksme notiks bērnudārza zālē.

Kā iegūt atvieglojumus ēdināšanas maksai

            Par Liepājas domes piešķirtajiem atvieglojumiem  izglītojamo ēdināšanas maksai Liepājas vispārējās izglītības iestādēs iespējams uzzināt šeit: likumi.lv/doc.php

            Lai no 01.09.2015. saņemtu jums pienākošos vecāku maksas atvieglojumus, ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz  vai jāuzrāda  citi nepieciešamie dokumenti (ja bērns ir invalīds – apliecība; ja kādam no bērniem ir 16 gadi – izziņa no skolas, ka viņš turpina mācīties; aizbildniecību apliecinošs dokuments).

          Iesniegumu iespējams aizpildīt un izdrukāt šeit: www.lpii-delfins.lv/uploads/Iesniegums%20atlaidei.docx

Izmaiņas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos

Vecākiem jāpievērš uzmanība tam, ka izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir mainīti nosacījumi par to, kā nododama informācija par to, ka bērns nebūs bērnudārzā - turpmāk vecākiem ir jāpiezvana līdz plkst. 8.00. Ja vecāki nav brīdinājuši, ka bērns nebūs izglītības iestādē iepriekšējā dienā vai arī tekošajā dienā līdz 8.00, par šo dienu vecākiem būs jāsamaksā.

KVĪTIS PAR BĒRNU ĒDINĀŠANU

No vecākiem tiek saņemta informācija, ka elektroniskajā pastā neienāk kvītis par bērnu ēdināšanu. Izglītības iestāde procesu ietekmēt šobrīd nevar, jo  nosūtīšanas sistēma vienmēr norāda, ka vēstules atzīmētajiem adresātiem ir nosūtītas. Iespējams, ka vecāku e-pasta serveris kvītis uztver kā spamu un novirza uz mēstulēm. Sistēmas uzturētāji par situāciju ir informēti, ceram, ka uzlabojumi tiks panākti.

Ja Jūs neesat saņēmuši kvīti, par maksājamo summu varat interesēties grupā vai pie vadītājas.

Cilvēks sastāv no
  mātes mīlestības,
  tēva spēka
   un
  skolotāja gara.
              ( J.Klīdzējs.) 

Lai mums visiem jaunajā mācību gadā viss izdodas!

                              

                                                        Vadītāja Nora Strode

LIELS PALDIES

VISIEM VECĀKIEM, KURI IESAISTĪJĀS PIPARKŪKU TIRDZIŅA AKCIJĀ, ATBALSTOT BĒRNUS UN BĒRNUDĀRZU.

KOPĀ ESAM SAVĀKUŠI 48 LATUS UN 30 SANTĪMUS,

KAS TIKS IZMANTOTI STĀDU IEGĀDEI PAVASARĪ.

LAI MŪSU BĒRNUDĀRZS ZAĻO!

Par elektronisko pakalpojumu izmantošanu vecāku maksājumiem

Vecāki, kuri maksājumus par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē veic, izmantojot internetbanku pakalpojumu, martā maksājuma summu saņems datorizdrukā. Tādā veidā ceram ietaupīt resursus – tipogrāfijā iespiestās kvīšu veidlapas, kvīšu aizpildīšanu  rokrakstā.

Februārī  grupu skolotāji apkopoja informāciju par vecākiem, kuriem kvīts nav nepieciešama. Ja vēl kāda ģimene vēlas maksājumiem izmantot elektroniskos pakalpojumus, lūdzu informējiet par to skolotājas.

SVARĪGI!

Veicot vecāku maksas, jānorāda:

1) bērna vārds, uzvārds,

2) personas kods,

3) izglītības iestāde (PII "Delfīns"), grupa, kuru apmeklē bērns.

Ja tiek veikts maksājums par diviem vai vairākiem bērniem reizē, ailē "Maksājuma mērķis" jānorāda summa katram bērnam atsevišķi.

‹‹ Jaunāki raksti

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009