Novembris 2021  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Šobrīd vakanču nav.Darbavieta: Elizabetes 4, Liepājā.

Darba līgums uz noteiktu  laiku.

Darba laiks 40 stundas nedēļā.

Atalgojums: EUR 790 (bruto).

 Prasības pretendentam

• Atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām (augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju pirmsskolas izglītības skolotājs vai sākumskolas skolotājs vai persona apgūst kādu no minētajām studiju programmām).

• Spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu.

• Prasme uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros.

• Labas komunikācijas prasmes.

• Spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci.

• Prasme strādāt komandā.

• Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Amata pienākumi

• Organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas.

• Plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām.

• Veidot attīstošu mācību vidi un metodiskos materiālus.

• Strādāt tiešsaistes informācijas sistēmā.

• Atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību.

• Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

• Strādāt programmā Eliis atbilsoši prasībām.

• Veikt profesionālās kompetences pilnveidi.

Iesniedzamie dokumenti

• Dzīves apraksts (CV).

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Pirmsskolas izglītības skolotāja amata vakance” līdz 2021. gada 27. augustam var iesniegt:

• pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas PII “Delfīns” Elizabetes 4, Liepāja, LV-3405;

• nosūtot uz e-pasta adresi: delfins@liepaja.edu.lv

Tālrunis uzziņām: 26529467

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” (Liepājas pilsētas pašvaldība) Elizabetes 4, Liepājā, LV3405, tālrunis 63442776, elektroniskā pasta adrese: delfins@liepaja.edu.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vairāk skatīt šeit

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009