Maijs 2022  
P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde ”Delfīns” (reģistrācijas Nr. 90000063611) aicina darbā PAVĀRU.

 Darba vieta: Elizabetes iela 4, Liepājā

Darba līgums uz nenoteiktu laiku – 40 stundu darba nedēļa.

Atalgojums: 632 EUR (bruto)

Prasības pretendentam

• Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

• Spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu.

• Atbildības sajūta, disciplinētība.

• Prasme strādāt komandā.

• Valsts valodas prasme B1 līmenī.

• Sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Amata pienākumi

• Veikt pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienus atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam.

• Atbildēt par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā.

• Novērtēt gatavā ēdiena garšu un nepieciešamības gadījumā to uzlabot.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “pavāra amata vakance” līdz 2022. gada 7. janvārim var iesniegt:

• Pasta sūtījumā uz adresi – pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”, Elizabetes iela 4, Liepāja, LV – 3405.

 • Nosūtot uz e-pasta adresi: delfins@liepaja.edu.lv

Tālrunis uzziņām: 26529467

Mēs sazināsimies pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” (Liepājas pilsētas pašvaldība) Elizabetes iela 4, Liepājā, LV3405, tālrunis 26529467, elektroniskā pasta adrese: delfins@liepaja.edu.lv

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja.Darbavieta: Elizabetes 4, Liepājā.

Darba līgums uz noteiktu  laiku.

Darba laiks 40 stundas nedēļā.

Atalgojums: EUR 790 (bruto).

 Prasības pretendentam

• Atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām (augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju pirmsskolas izglītības skolotājs vai sākumskolas skolotājs vai persona apgūst kādu no minētajām studiju programmām).

• Spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu.

• Prasme uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros.

• Labas komunikācijas prasmes.

• Spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci.

• Prasme strādāt komandā.

• Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Amata pienākumi

• Organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas.

• Plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām.

• Veidot attīstošu mācību vidi un metodiskos materiālus.

• Strādāt tiešsaistes informācijas sistēmā.

• Atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību.

• Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

• Strādāt programmā Eliis atbilsoši prasībām.

• Veikt profesionālās kompetences pilnveidi.

Iesniedzamie dokumenti

• Dzīves apraksts (CV).

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Pirmsskolas izglītības skolotāja amata vakance” līdz 2021. gada 27. augustam var iesniegt:

• pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas PII “Delfīns” Elizabetes 4, Liepāja, LV-3405;

• nosūtot uz e-pasta adresi: delfins@liepaja.edu.lv

Tālrunis uzziņām: 26529467

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” (Liepājas pilsētas pašvaldība) Elizabetes 4, Liepājā, LV3405, tālrunis 63442776, elektroniskā pasta adrese: delfins@liepaja.edu.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vairāk skatīt šeit

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009