Oktobris 2023  
P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Māsa (vispārējas aprūpes māsa)

 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”

reģ.Nr. 90000063151

aicina darbā

 

Māsa (vispārējas aprūpes māsa)

 

Darba vieta: Elizabetes iela 4, Liepāja

Darba slodze – 1 likme

Algas likme: 838 EUR (bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Prasības pretendentam:

    reģistrācija ārstniecības personu (māsu) reģistrā;

    valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētā programmā latviešu valodā);

    atbildīga attieksme, augsta saskarsmes kultūra un prasme strādāt komandā;

    iestādes māsas darbību reglamentējošos normatīvos dokumentu pārzināšana;

    prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 

Amata pienākumi:

    normatīvos aktos noteikto izglītojamo un iestādes darbinieku medicīnisko dokumentāciju;

    nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu izglītības iestādē;

    sabalansētas izglītojamo ēdienkartes pārraudzība un ēdināšanas kvalitātes kontrole;

    sadarboties ar izglītojamo vecākiem;

    sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams;

    koordinēt izglītības iestādes skolotāju palīgu darbu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

    dzīves apraksts (CV);

    motivācijas vēstule.

 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

    amata pretendenti dokumentus ar norādi “Māsa (vispārējas aprūpes māsa)” līdz 2023.gada 31. augustam var iesniegt

   pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”, Elizabetes iela 4, Liepāja LV-3405;

    uz e-pasta adresi: delfins@liepaja.edu.lv

Informācija par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” (Liepājas pilsētas pašvaldība) Elizabetes iela 4, Liepājā, LV-3405, tālrunis 26529467, elektroniskā pasta adrese: delfins@liepaja.edu.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Skolotājs logopēds

 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”

reģ.Nr. 90000063151

aicina darbā

 

skolotāju logopēdu

 

Darba vieta: Elizabetes iela 4, Liepāja

Darba slodze – 0.5 likmes

Algas likme: 900 EUR (bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Prasības pretendentam:

• atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

• spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;

• spēja reaģēt uz izglītojamo un atbalsta personāla vajadzībām;

• augsta saskarsmes kultūra un prasme strādāt komandā;

• prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 

Darba pienākumi:

• veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu un izvērtēšanu;

• plānot un vadīt grupu un individuālās nodarbības;

• sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

• sadarboties ar iestādes skolotājiem, vecākiem u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  dzīves apraksts (CV);

  motivācijas vēstule.

 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

amata pretendenti dokumentus ar norādi “skolotāja logopēda amata vakance” līdz 2023. gada 31. augustam var iesniegt

pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”, Elizabetes iela 4, Liepāja LV-3405;

  uz e-pasta adresi: delfins@liepaja.edu.lv

Tālrunis uzziņām: 26529467

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” (Liepājas pilsētas pašvaldība) Elizabetes iela 4, Liepājā, LV-3405, tālrunis 26529467, elektroniskā pasta adrese: delfins@liepaja.edu.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”

reģ.Nr. 90000063151

No 01.09.2023. aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU

Darba vieta: Elizabetes iela 4, Liepāja

Darba slodze – 0.55 likmes (22 stundas nedēļā)

Algas likme: EUR 1070,00 pirms nodokļu nomaksas

Darba līgums uz noteiktu laiku – 2023./2024. mācību gads

 Prasības pretendentam:

· atbilstoša Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” pedagoģiskā izglītība, var būt students;

· teicamas latviešu valodas zināšanas (C1);

·  prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

· atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;

· spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

· prasmes darbā ar datoru (MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem.

 Piedāvājam:

       darba līgumu uz noteiktu laiku;

       labus darba apstākļus profesionālā un radošā kolektīvā, patīkamā darba vidē;

       sociālās garantijas.

Amata pienākumi:

· plānot un vadīt rotaļnodarbības kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā, sadarbojoties ar pirmsskolas skolotājiem;

·  sadarbībā ar iestādes bērniem un skolotājiem, organizēt iestādes pasākumus;

· īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;

·  plānot un realizēt savu pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem.

 Iesniedzamie dokumenti:

  dzīves apraksts (CV);

  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt uz e-pasta adresi delfins@liepaja.edu.lv  līdz 2023. gada 31. augustam.

Tālrunis uzziņām: 26529467

Informācija par personas datu apstrādi:

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

 

 

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009